Pohádka

Jeden pastýř kdysi pásl své stádo na vrcholku hory. Připlazil se k němu had a prosil ho, aby jej snesl z hory do údolí.

Pastýř dlouho váhal, protože věděl, že had je lstivý a jeho uštknutí už připravilo mnoho lidí o život, ale had se mu stále vemlouval a přesvědčoval ho, že od něj nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Sliboval, že pastýři nic zlého neudělá, ba bude mu naopak za prokázanou službu velmi vděčný a královsky se mu odmění.

Nakonec se pastýři hada zželelo a nechal se přesvědčit. Opatrně vzal hada pod košili a odnesl jej až na úpatí hory. Jakmile se had ocitl tam, kde se ocitnout chtěl, pastýře uštkl a vyplazil se zpod košile ven. Umírající pastýř zoufale zvolal: „Slíbils, že mi neublížíš a že mě za mou službu odměníš!“

Had se jen usmál a odpověděl: „Vždyť jsi přece od začátku věděl, že jsem had.“