Osobní poznámka

Ústavní soud o naší stížnosti rozhodl počátkem listopadu 2014. To, že stížnost odmítl, nás nijak zvlášť nepřekvapilo (byť máme zato, že tím byla promeškána dobrá příležitost ke sblížení právní praxe s demokratickými ideály a k podpoře obecné slušnosti); velkým zklamáním však byla argumentace v odůvodnění: soud obsah i účel našeho podání shrnul – dle našeho názoru – velmi nepřesně a nepozorně, ba do určité míry i věcně nesprávně. Odůvodnění působí poněkud ledabylým dojmem, jako by bylo motivováno jen potřebou formálně dostát zákonné povinnosti a prostě rozhodnout. Jistou útěchou je alespoň fakt, že dvě soudkyně, Kateřina Šimáčková a Vlasta Formánková, připojily k odůvodnění pléna Ústavního soudu své vlastní odlišné stanovisko – jejich výhrady nesměřují vůči samotnému odmítavému výroku, ale vůči způsobu, jakým bylo usnesení odůvodněno. Odlišné stanovisko je přiloženo k textu usnesení, s nímž se můžete seznámit prostřednictvím odkazu v horní liště nebo zde: Plný text Usnesení Ústavního soudu.

Jiří a Markéta Královcovi