O stálosti médií

Palcové titulky v jedněch a týchž pařížských novinách zároveň s Napoleonovým tažením z Elby na Paříž postupně hlásaly:

„Korsická obluda se vylodila v zálivu Jouan“
„Lidožrout táhne na Grasse“
„Uzurpátor vstoupil do Grenoblu“
„Bonaparte obsadil Lyon“
„Napoleon se blíží k Fontainebleau“
„Jeho Císařské Veličenstvo dnes očekává své věrné v Paříži“

 (Zdroj: www.wikipedia.org v odkazu na knihu Napoleon od J. Tarlea)