Inspirace z Timesů

Deník The Times referoval ve čtvrtek 21. února o kuriózní situaci, k níž došlo u jednoho britského soudu: soudce musel rozpustit porotu a nařídit nové projednání případu. Ukázalo se totiž, že porota nepochopila základní pravidla, jimiž se při své práci měla řídit, a nebyla schopna dospět k rozhodnutí.

Nekompetentnost poroty se projevila v deseti otázkách, které porotci závěrem procesu soudci položili. Následující krátký citát je zajímavý tím, že se dotýká – v naší situaci tak aktuálního – problému právnického výkladu slov.

„Když pak byl soudce porotci požádán, aby jim vysvětlil, co je míněno obratem „důvodné pochyby“, odpověděl, že jde „o pochyby, které jsou důvodné“, a dodal: „To jsou v našem jazyce zcela běžná slova a zákon mi nedovoluje, bych vám s jejich výkladem pomáhal.“
(The Times, 21. února 2013)