Sherlock Holmes

„Co na tomto světě člověk udělá, to není důležité. (…) Hlavní je, jak si dovede zařídit, aby lidé věřili, že něco udělal. “

Sir Arthur Conan Doyle ústy Sherlocka Holmese, Studie v šarlatové.
Text není návodem na vedení volební kampaně, ale komentářem velkého detektiva k novinovému článku, v němž jsou veškeré zásluhy za vyřešení případu neprávem připsány inspektorům ze Scotland Yardu.