Volby 2018

Máme za sebou další žalostnou prezidentskou volbu: volbu, jejíž podoba mohla být jiná, kdyby byl Nejvyšší správní soud (a po něm soud Ústavní) před pěti lety nebagatelizoval a blahosklonně netoleroval – a tím de facto nelegitimizoval – nezákonné způsoby vedení volební kampaně (viz materiály na tomto webu).

Hodně se dnes mluví o tom, že Miloš Zeman společnost nespojuje, ale rozděluje. To ale není to nejpodstatnější a samo o sobě ani to nejhorší. Daleko horší je, že společnost dekultivuje, že ji kontaminuje arogancí, mstivostí a výsměchem, že ji otevírá nízkosti, zlobě, hrubosti a strachu, že stvrzuje lež a podrazy coby přijatelné politické praktiky.

Krátce poté, kdy bylo ze sčítání hlasů zřejmé, že jej Jiří Drahoš nepředežene, holedbal se Miloš Zeman před televizními kamerami, že už nikdy nebude moci být poražen. Dal tím zcela zřetelně najevo, oč mu v celém klání šlo především: nebyla to žádná politická vize, nebyl to zájem státu a jeho obyvatel – byla to touha starého ješitného muže po vítězství za každou cenu.

Ono to ale není vítězství v pravém slova smyslu – je to prostě nečestně získaná početní převaha. Stejně jako před pěti lety k ní vedly lež a pomluvy, kampaň postavená na nenávisti a strachu, mobilizující pod praporem falešné lidovosti a zdánlivého antielitářství nespokojené voličstvo se zúženým obzorem. Miloš Zeman tak dosáhl toho, že jej obdivují lidé, které zneužil a jimiž pohrdá, zatímco ti ostatní úctu k němu postupně ztratili či ztrácejí. Při pohledu zvenčí se navíc nelze ubránit pocitu, že “vítězem” nakonec už ani není Miloš Zeman sám, ale klika lidí v jeho nejbližším okolí – ti, kdo těží z možností, jež jim nabízí přímý přístup k nositeli prezidentského úřadu, a kdo Zemanových ambic, pomstychtivosti a zdravotní indisponovanosti dokáží využívat k vlastnímu prospěchu.

Miloš Zeman se navíc mýlí, když říká, že už nemůže být poražen – bude poražen historií, protože ta měří delším metrem a nedá se obelhat tak snadno, jako jeho důvěřiví voliči.

Jiří a Markéta Královcovi

V Praze dne 27. ledna 2018

P. S.
Protože jsme i v letošní kampani shledali výrazné porušení zákona o volbě prezidenta republiky, podali jsme dne 6. února prostřednictvím našeho právního zástupce Nejvyššímu správnímu soudu v Brně tento Návrh na neplatnost volby.